Home

donáška

Objednávky na tel. čísle:

0910 210 046


V dobe obalov je potrebné myslieť aj na našu drahocennú planétu, a preto všetky objednávky balíme a zatavujeme do bioplastu na báze rastlinných škrobov (PLA) a papierových obalov.